get_appPdf downloaden

1

De verschillen in één oogopslag

Nu u bent overgestapt van Microsoft® Outlook® naar G Suite, kunt u de volgende tips gebruiken om uw afspraken te beheren met Google Agenda.

1.1

Functie

outlook In Outlook Agenda...
*Op basis van Office 2013

calendar In Google Agenda...

Functie

Afspraken maken

outlook In Outlook Agenda...
*Op basis van Office 2013

Een vergadering plannen
Maak een afspraak in Outlook Agenda. Wanneer u de afspraak opslaat, ontvangen uw gasten een e-mailuitnodiging.

calendar In Google Agenda...

Een afspraak maken
Maak een afspraak in Google Agenda. Wanneer u de afspraak opslaat, ontvangen uw gasten een e-mailuitnodiging.

Functie

Videovergaderingen plannen

outlook In Outlook Agenda...
*Op basis van Office 2013

Een telefonische vergadering plannen
Gebruik Microsoft Lync® om een online (telefonische) vergadering op te zetten.

calendar In Google Agenda...

Een videogesprek toevoegen
Gebruik Google Hangouts om een videogesprek toe te voegen aan uw afspraak.

Functie

Agenda's delen

outlook In Outlook Agenda...
*Op basis van Office 2013

 • Verleen rechten voor delen online op www.outlook.com of outlook.office365.com
 • Deel een link naar uw agenda, bijvoorbeeld via e-mail
 • Publiceer de agenda als webpagina*
 • Verzend de agenda als e-mailbijlage**

* Vereist WebDAV™-ondersteuning
** Vereist Microsoft Exchange™

calendar In Google Agenda...

 • Verleen rechten voor delen online op calendar.google.com
 • Deel een link naar uw agenda, bijvoorbeeld via e-mail of Google Hangouts
 • Publiceer de agenda als webpagina
 • Sluit de agenda in op een website

Functie

Zichtbaarheid voor delen

outlook In Outlook Agenda...
*Op basis van Office 2013

Outlook-agenda delen

 • Specifieke mensen
 • Openbaar (zoeken op internet)
 • Specifieke mensen binnen uw domein (zoeken binnen domein)

calendar In Google Agenda...

Google-agenda delen

 • Specifieke mensen of Google-discussiegroepen
 • Openbaar (zoeken op internet)
 • Specifieke mensen binnen uw domein (zoeken binnen domein)
 • Mensen die Google Agenda niet gebruiken

Functie

Toegangsrechten*

outlook In Outlook Agenda...
*Op basis van Office 2013

 • Redacteur (alle afspraken aanpassen en verwijderen)
 • Gemachtigde
 • Volledige gegevens
 • Beperkte gegevens
 • Alleen beschikbaarheid (tijden waarop iemand beschikbaar en bezet is)

*Voor extra rechten is Microsoft Exchange vereist.

calendar In Google Agenda...

 • Wijzigingen aanbrengen en delen beheren
 • Wijzigingen aanbrengen in afspraken
 • Alle afspraakdetails weergeven
 • Statusinformatie beschikbaar/bezet weergeven (geen details)

Functie

Weergaven aanpassen

outlook In Outlook Agenda...
*Op basis van Office 2013

Vooraf ingestelde opties

 • Dag
 • Week (of Werkweek)
 • Maand
 • Planningsweergave

calendar In Google Agenda...

Vooraf ingestelde of aangepaste opties

 • Dag
 • Week (optioneel: exclusief weekend)
 • Maand
 • Agenda
 • Aangepaste weergave (tussen 2–7 dagen of 2–4 weken)
2

Werken met Google Agenda

De belangrijkste functies van Microsoft Outlook Agenda zijn ook beschikbaar in Google Agenda.

2.1

Klik op MAKEN om een nieuwe afspraak te plannen en de afspraakdetails op te geven.

Geen
2.2

Klik op een afspraak in uw agenda om deel te nemen aan een videogesprek of om afspraken en uitnodigingen te bewerken.

Geen
2.3

Voeg agenda's toe en pas ze aan.

 1. Een nieuwe agenda maken Maak meer agenda's zoals een teamagenda of een agenda om projectdeadlines bij te houden.
 2. De agenda van een collega toevoegen Selecteer een toegevoegde agenda om deze te bekijken.
 3. De instellingen van Google Agenda wijzigen Wijzig standaardmeldingen, deel agenda's, stel werktijden in en meer.
Geen
3

Meer doen met Google Agenda

3.1

Stel afspraakschema's met tijdblokken in die andere mensen kunnen boeken tijdens werktijden, voor afspraken met klanten, voor één-op-één-vergaderingen en meer. Meer informatie

Geen
3.2

Houd de projecten, planningen en meer van uw team bij met een gedeelde teamagenda. Meer informatie

Geen
3.3

Voeg een agenda, spreadsheet, presentatie of ander nuttig bestand toe om te bespreken tijdens een vergadering of afspraak. Meer informatie

3.4

Onderweg in het buitenland? Wijzig de tijdzone voor uw vergaderingen op basis van uw nieuwe locatie. Meer informatie

sw-cal-34
3.5

Vermijd planningsconflicten wanneer u samenwerkt met mensen in verschillende tijdzones. Voeg in het agendaraster gewoon nog een tijdzone toe naast die van u. Meer informatie

3.6

Gebruik het lab 'Afspraken automatisch weigeren' om uitnodigingen automatisch af te wijzen in geval van een planningsconflict. Meer informatie

get_appPdf downloaden