Wat kunt u doen met Contacten?

Uw contacten organiseren, bekijken en samenvoegen. Persoonlijke mailinglijsten maken. Snel berichten of agenda-uitnodigingen verzenden naar groepen mensen waarmee u het vaakst contact heeft, zonder hun adressen afzonderlijk op te geven. Met Google Contacten kunt u al uw contactgegevens op één centrale locatie bewaren en met meerdere mensen tegelijk contact opnemen.

Wat u nodig heeft:

G Suite-account

10 minuten

1

Contacten en contactgroepen maken

1.1

Toegang krijgen tot contacten en contactgroepen

In de nieuwe versie van Contacten

U kunt op een van de volgende manieren toegang krijgen tot uw contacten en contactgroepen:

 • Klik in Gmail op Mail > Contacten.

 • Klik op de App Launcher en selecteer Contacten.

 • Ga in een browservenster naar contacts.google.com.

Persoonlijke contacten worden weergegeven in Alle contacten. Als uw beheerder gedeelde contacten voor uw domein heeft ingeschakeld, worden deze weergegeven in de groep Directory.

Geen

In de klassieke versie van Contacten

U kunt op een van de volgende manieren toegang krijgen tot uw contacten en contactgroepen:

 • Klik in Gmail op Mail > Contacten.

 • Klik op de App Launcher en selecteer Contacten.

 • Ga in een browservenster naar contacts.google.com.

Klik op een contact om de gegevens van het contact te bekijken.

Persoonlijke contacten worden weergegeven in Mijn contacten. Algemene contacten in uw domein worden weergegeven in de groep Directory. (Algemene contacten worden alleen weergegeven als uw beheerder gedeelde contacten heeft ingeschakeld voor uw domein.)

Opmerking: Als u een e-mail verzendt naar iemand die niet in Mijn contacten staat, wordt deze persoon automatisch toegevoegd aan Andere contacten.

Toegang krijgen tot contacten en contactgroepen
1.2

Nieuwe contacten maken

In de nieuwe versie van Contacten

Een nieuw contact maken:

 1. Klik op 'Nieuw contact toevoegen' .
 2. Voer de naam van het contact in.
 3. Klik op Maken.
 4. Voeg eventueel aanvullende contactgegevens toe en klik op Opslaan.

  In eerste instantie wordt het contact weergegeven in Alle contacten.

Een contact verplaatsen naar een andere groep:

 1. Selecteer het contact of beweeg de muisaanwijzer over het contact en klik op Bewerken .
 2. Klik onderaan op Toevoegen aan groepen.
 3. Klik op de groep waarnaar u het contact wilt verplaatsen of klik op Nieuwe groep om een nieuwe groep te maken.
Geen

In de klassieke versie van Contacten

Een nieuw contact maken:

 1. Klik op NIEUW CONTACT.
 2. Geef de gegevens van uw contact op.
 3. (Optioneel) Klik op Toevoegen voor extra velden.

  Het nieuwe contact wordt automatisch opgeslagen. In eerste instantie wordt het contact weergegeven in Mijn contacten.

Een contact verplaatsen naar een andere groep:

 1. Selecteer het contact.
 2. Klik op Groepen Pictogram voor contactgroepen.
 3. Vink het selectievakje aan van de groep waarnaar u het contact wilt verplaatsen.
 4. Klik op Toepassen.
Nieuwe contacten maken
1.3

Nieuwe contactgroepen maken en contacten toevoegen

In de nieuwe versie van Contacten

Een nieuwe contactgroep maken:

1.Klik op Groepen > Nieuwe groep.

2. Geef een naam op voor de contactgroep en klik op Groep maken. De nieuwe contactgroep wordt weergegeven onder Groepen.

Contacten toevoegen aan een contactgroep:

Klik onder Groepen op de groep waaraan u contacten wilt toevoegen en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik om een bestaand contact toe te voegen op 'Persoon toevoegen' , begin de naam van het contact te typen en klik vervolgens op de naam om deze persoon toe voegen.
 • Klik om een nieuw contact toe te voegen op 'Persoon toevoegen' , voer de naam in en klik op Maken. Voeg vervolgens de details toe en klik op Opslaan.

U kunt ook een bestaand contact in Alle contacten toevoegen aan een groep door het contact te selecteren en bovenaan op 'Groepen wijzigen' te klikken.

Contacten van de directory van uw organisatie toevoegen aan uw persoonlijke contacten:

 1. Selecteer een contact in uw Directory-groep.
 2. Klik bovenaan op 'Toevoegen aan contacten' .
Geen

In de klassieke versie van Contacten

Een nieuwe contactgroep maken:

1 Klik op Nieuwe groep.

2 Geef een naam voor de contactgroep op en klik op OK.

De nieuwe contactgroep wordt weergegeven onder Mijn contacten. Klik op de pijl bij Mijn contacten om Mijn contacten uit te vouwen.

Contacten toevoegen aan een contactgroep:

3 Selecteer in Mijn contacten de contacten die u wilt toevoegen aan de contactgroep.

4 Klik op Groepen Pictogram voor contactgroepen en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer de contactgroep waaraan u de contacten wilt toevoegen en klik op Toepassen.
 • Selecteer Nieuwe maken om een nieuwe contactgroep te maken, geef een naam op en klik op OK.

Een algemeen contact toevoegen aan uw persoonlijke contacten:

 1. Selecteer een contact in uw Directory-groep.
 2. Klik op Toevoegen aan Mijn contacten.
Nieuwe contactgroepen maken en contacten toevoegen
2

Contacten en contactgroepen e-mailen

Nu u uw contacten heeft ingesteld, kunt u e-mails verzenden naar en chat- of videogesprekken voeren met afzonderlijke contacten of contactgroepen.

In dit gedeelte:

2.1

Een contact of contactgroep e-mailen

In de nieuwe versie van Contacten

Een contact of contactgroep e-mailen vanuit Gmail:

 1. Klik in Gmail op OPSTELLEN.
 2. Begin het adres van de persoon of contactgroep te typen in het veld Aan. Terwijl u typt, wordt een lijst met overeenkomende adressen weergegeven.
 3. Klik op het gewenste adres. Voor contactgroepen wordt elk groepslid toegevoegd aan de lijst Aan. Als u niet iedereen in de contactgroep een bericht wilt sturen, kunt u mensen verwijderen uit het veld Aan.

Opmerking: Als u een algemeen mailinglijstadres wilt weergeven in de lijst voor automatisch aanvullen, moet u mogelijk eerst één keer een e-mail naar de lijst verzenden.

Een contact e-mailen vanuit Contacten:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  a. Beweeg uw muisaanwijzer over het contact en klik op het e-mailadres van het contact.
  b. Vink het selectievakje naast het contact aan. Klik in de rechterbovenhoek op Meer > E-mail.
 2. Stel een bericht op en klik op Verzenden.

Een contactgroep e-mailen vanuit Contacten:

 1. Klik op Groepen > Groepsnaam.
 2. Beweeg uw muisaanwijzer over het contact en vink het selectievakje aan naast de contacten die u wilt e-mailen.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Meer > E-mail.
 4. Stel een bericht op en klik op Verzenden.
Geen

In de klassieke versie van Contacten

Een contact of contactgroep e-mailen vanuit Gmail:

 1. Klik in Gmail op OPSTELLEN.
 2. Begin het adres van de persoon of contactgroep te typen in het veld Aan. Terwijl u typt, wordt een lijst met overeenkomende adressen weergegeven.
 3. Klik op het gewenste adres. Voor contactgroepen wordt elk groepslid toegevoegd aan de lijst Aan. Als u het bericht niet wilt verzenden naar iedereen in de contactgroep, kunt u mensen verwijderen uit het veld Aan.

Opmerking: Als u een algemeen mailinglijstadres wilt weergeven in de lijst voor automatisch aanvullen, moet u mogelijk eerst één keer een e-mail naar de lijst verzenden.

Een contact e-mailen vanuit Contacten:

 1. Selecteer in Mijn contacten het contact dat u wilt e-mailen.
 2. Klik op E-mail en stel een bericht op.
 3. Klik op Verzenden.

Een contactgroep e-mailen vanuit Contacten:

 1. Selecteer de contactgroep onder Mijn contacten.
 2. Vink het selectievakje boven aan de ledenlijst van de contactgroep aan om iedereen in de contactgroep snel te selecteren. Of selecteer specifieke leden door hun namen afzonderlijk aan te vinken.
 3. Klik op E-mail om een bericht op te stellen voor iedereen die u heeft geselecteerd.
Een contact of contactgroep e-mailen
2.2

Een chat of videogesprek starten

In de nieuwe versie van Contacten

Een chat of videogesprek starten met een contact:

 1. Klik in de rechterbovenhoek op Hangouts .
 2. Klik op een contact of klik op Zoeken om een contact te zoeken.
 3. Klik op Bericht Hangouts-chat om een chatbericht te sturen. Klik op Videogesprek om een videogesprek te starten.

Een chat of videogesprek starten met een contactgroep:

 1. Klik op Groepen > Groepsnaam.
 2. Beweeg uw muisaanwijzer over het contact en vink het selectievakje aan naast de contacten met wie u wilt chatten of een videogesprek wilt starten.
 3. Klik in de werkbalk boven aan de pagina op Meer > Hangout.
 4. Klik op Bericht Hangouts-chat om een chatbericht te sturen. Klik op Videogesprek om een videogesprek te starten.
Geen
3

Contacten organiseren

Nu u weet hoe u kunt werken met uw contacten en contactgroepen, gaan we ze organiseren zodat u sneller kunt werken.

In dit gedeelte:

3.1

Zoeken naar contacten

In de nieuwe versie van Contacten

Zoeken naar een contact:

 1. Geef in het zoekvak een naam, e-mailadres of andere contactgegevens op. Terwijl u typt, worden de overeenkomende resultaten weergegeven.
 2. Klik op het contact dat u zoekt.
Zoeken naar contacten

In de klassieke versie van Contacten

Zoeken naar een contact:

 1. Geef in het zoekvak een naam, e-mailadres of andere contactgegevens op. Terwijl u typt, worden de overeenkomende resultaten weergegeven.
 2. Klik op het contact dat u zoekt.
Zoeken naar contacten
3.2

Dubbele contacten samenvoegen

In de nieuwe versie van Contacten

Gegevens van dubbele contacten samenvoegen:

 1. Klik links op Duplicaten vinden.
 2. Contacten samenvoegen:
  • Klik op Samenvoegen boven aan elk dubbele contact om één contact per keer samen te voegen.
  • Klik op Alles samenvoegen rechtsboven op de pagina om alle dubbele contacten in één keer samen te voegen.
  • Selecteer in Alle contacten de contacten die u wilt samenvoegen en klik bovenaan op Samenvoegen .
Geen

In de klassieke versie van Contacten

Als u dubbele contacten heeft, kunt u deze op twee manieren samenvoegen.

Dubbele contacten handmatig samenvoegen:

 1. Selecteer in uw lijst met contacten de contacten die u wilt samenvoegen.
 2. Klik op Meer en selecteer Contacten samenvoegen.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan (indien van toepassing).
 4. Klik op Nu opslaan.

Dubbele contacten automatisch samenvoegen:

 1. Klik op Meer en selecteer Dubbele vermeldingen zoeken en samenvoegen.
 2. U ziet de contacten en de gegevens van de duplicaten.

  Opmerking: Als een item twee of meer contacten bevat, controleert u eerst of deze contacten duplicaten zijn voordat u deze samenvoegt. Klik op Details naast elk contact om meer informatie te bekijken en verwijder het vinkje bij de contacten die u niet wilt samenvoegen.

 3. Klik als u klaar bent op Samenvoegen.

3.3

Contactgegevens updaten

In de nieuwe versie van Contacten

U kunt de informatie voor een contact bekijken en meteen bewerken door met uw muisaanwijzer over het contact te bewegen.

Contactgegevens updaten:

  Voeg iemand toe aan uw contacten.
  Bewerk de contactgegevens.
  Voeg een ster toe aan een contact.
  Wijs een Google+ kring toe aan een contact.
  Verwijder een contact uit Alle contacten of verwijder een contact volledig.

In de klassieke versie van Contacten

Contactgegevens updaten:

 1. Klik op de naam van het contact en breng wijzigingen aan in de gegevens van het contact.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Nu opslaan.
Contactgegevens updaten
3.4

Contacten verwijderen uit een contactgroep

In de nieuwe versie van Contacten

Een contact uit een contactgroep verwijderen:

 1. Klik op Groepen > Groepsnaam.
 2. Beweeg uw muisaanwijzer over het contact en klik op Meer > Uit deze groep verwijderen.

In de klassieke versie van Contacten

Een contact uit een contactgroep verwijderen:

 1. Klik op de naam van het contact en klik op Groepen Contacten.
 2. Klik op de groep waaruit u het contact wilt verwijderen (de selectievakjes naast de groepen met het contact zijn aangevinkt).
Contacten verwijderen uit een contactgroep
3.5

Contacten en groepen verwijderen

In de nieuwe versie van Contacten

Contacten verwijderen:

 1. Klik op Alle contacten.
 2. Beweeg uw muisaanwijzer over het contact en klik op Meer > Verwijderen.

Groepen verwijderen:

 1. Klik op Groepen > Groepsnaam.
 2. Klik op Verwijderen .

Contacten terugzetten:

 1. Klik aan de linkerkant op Meer > Contacten terugzetten.
 2. Selecteer het tijdstip waarnaar u uw contacten wilt terugzetten. U kunt contacten terugzetten naar een tijdstip in de afgelopen 30 dagen.
 3. Klik op Terugzetten.
Contacten verwijderen

In de klassieke versie van Contacten

Contacten verwijderen:

 1. Klik in Mijn contacten op de naam van het contact.
 2. Klik op Meer en selecteer Contact verwijderen.

Groepen verwijderen:

 1. Klik in Mijn contacten op de naam van de groep.
 2. Klik op Meer en selecteer Groep verwijderen.
 3. Klik op OK.

Contacten terugzetten:

 1. Klik op Meer en selecteer Contacten terugzetten.
 2. Selecteer het tijdstip waarnaar u uw contacten wilt terugzetten. U kunt contacten terugzetten naar een tijdstip in de afgelopen 30 dagen.
 3. Klik op Terugzetten.
Contacten verwijderen

Volgende stappen

Nu uitproberen

Meer training volgen

Haal meer uit Gmail: deel uw inbox automatisch in, haal verzonden e-mails terug als u van gedachten verandert, gebruik een oneindig aantal adressen zonder nieuwe accounts te maken en meer.

Tips voor Gmail bekijken