Wat kunt u doen met Team Drives?

Google Team Drives zijn gedeelde plekken waar teams hun bestanden eenvoudig en betrouwbaar kunnen openen, opslaan en zoeken, overal en op elk apparaat.

In tegenstelling tot bestanden in My Drive zijn bestanden in een Team Drive van een team, niet van een individuele gebruiker. Zelfs als mensen de Team Drive verlaten, blijven de bestanden gewoon staan, zodat uw team gegevens kan blijven delen en kan blijven samenwerken.

Opmerking: Team Drives is beschikbaar via G Suite Enterprise, G Suite Business of G Suite Education. Neem contact op met uw beheerdercontact als u Team Drives niet kunt gebruiken.

Wat u nodig heeft:

G Suite-account

10 minuten

Geen
1

Een Team Drive instellen

Begin door een Team Drive in te stellen en leden toe te voegen.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

1.1

Een Team Drive maken

 1. Open Drive.
 2. Klik in de linkernavigatie op Team Drives.
 3. Klik bovenaan op Nieuw.
 4. Voer een naam in.
 5. Klik op Maken.

Opmerking: Als u geen Team Drive kunt maken, heeft uw beheerder deze functie mogelijk uitgeschakeld. Neem contact op met uw G Suite-beheerder voor hulp.

1.2

Leden toevoegen en rechten instellen

Wanneer u nieuwe leden toevoegt, krijgen deze volledige toegang om bestanden te uploaden, te bewerken en te verwijderen. Ook kunnen ze nieuwe leden uitnodigen. U kunt de rechten van leden echter wijzigen.

Volledige toegang

Bewerkingstoegang

Toegang om te reageren

Toegang om te bekijken

Kan bestanden en mappen bekijken

Volledige toegang

Bewerkingstoegang

Toegang om te reageren

Toegang om te bekijken

Kan reageren op bestanden

Volledige toegang

Bewerkingstoegang

Toegang om te reageren

Toegang om te bekijken


Kan bestanden bewerken

Volledige toegang

Bewerkingstoegang

Toegang om te reageren


Toegang om te bekijken


Kan bestanden maken en uploaden, kan mappen maken

Volledige toegang

Bewerkingstoegang

Toegang om te reageren


Toegang om te bekijken


Kan mensen toevoegen aan of verwijderen uit Team Drives

Volledige toegang

Bewerkingstoegang


Toegang om te reageren


Toegang om te bekijken


Kan mensen toevoegen aan specifieke bestanden

Volledige toegang

Bewerkingstoegang

Toegang om te reageren


Toegang om te bekijken


Kan bestanden en mappen verplaatsen

Volledige toegang

Bewerkingstoegang


Toegang om te reageren


Toegang om te bekijken


Kan bestanden en mappen verwijderen

Volledige toegang

Bewerkingstoegang


Toegang om te reageren


Toegang om te bekijken


Kan bestanden herstellen uit de prullenbak

Volledige toegang

Bewerkingstoegang

Toegang om te reageren


Toegang om te bekijken


Leden toevoegen en rechten instellen:

U heeft volledige toegang nodig om leden toe te voegen en rechten in te stellen.

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op een Team Drive.
 2. Klik bovenaan onder de naam van de Team Drive op +Leden toevoegen.
 3. Voeg namen, e-mailadressen of Google-discussiegroepen toe.
 4. (Optioneel) Als u de rechten voor volledige toegang wilt wijzigen, klikt u naast Volledig op de pijl-omlaag en kiest u nieuwe rechten.
 5. (Optioneel) Geef een bericht op.
 6. (Optioneel) Als u geen meldingen wilt verzenden, selecteert u Meldingen verzenden overslaan.
 7. Kies een optie:

  • Klik op Verzenden om meldingen te verzenden.
  • Klik op Toevoegen als u geen meldingen wilt verzenden.
Geen
1.3

Rechten van leden wijzigen

U heeft volledige toegang nodig om de rechten van leden te wijzigen.

Rechten van leden wijzigen:

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op een Team Drive.
 2. Klik bovenaan naast de naam van de Team Drive op de pijl-omlaag > Leden beheren.
 3. Klik naast de naam van een lid op de pijl-omlaag en selecteer nieuwe rechten.
 4. Klik op Gereed.
1.4

Leden verwijderen

U heeft volledige toegang nodig om leden te verwijderen.

Leden verwijderen:

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op een Team Drive.
 2. Klik bovenaan naast de naam van de Team Drive op de pijl-omlaag > Leden beheren.
 3. Klik naast de naam van een lid op de pijl-omlaag en selecteer Lid verwijderen.
 4. Klik op Gereed.

Opmerking: Als u iemand uit een Team Drive verwijdert, heeft diegene mogelijk nog wel toegang tot bestanden die op andere manieren zijn gedeeld, zoals bestanden die met een link naar uw organisatie of via groepsdeling zijn gedeeld.

2

Bestanden en mappen toevoegen

Voeg nu bestanden toe aan uw Team Drive.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

2.1

Mappen maken

 1. Een nieuwe map maken:

  1. Klik in het linkernavigatiemenu op een Team Drive of een bestaande map.

  2. Klik op Nieuw > Nieuwe map.

  3. Voer een mapnaam in.

  4. Klik op Maken.

  Opmerking: Neem contact op met uw G Suite-beheerder om mappen te verplaatsen.

 2. Een bestaande map op uw computer uploaden:

  1. Klik in het linkernavigatiemenu op een Team Drive-map.

  2. Sleep op uw computer een bestaande map naar een Team Drive. U kunt ook op Nieuw > Map uploaden klikken. Ga naar de map en open deze.

2.2

Bestanden toevoegen en openen

U heeft minimaal bewerkingstoegang nodig om bestanden aan een Team Drive toe te voegen. Alle bestanden die u toevoegt, zijn eigendom van het team. Als u de Team Drive verlaat, blijven uw bestanden staan.

Bestanden toevoegen en openen:

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op een Team Drive-map.
 2. Sleep een bestaand bestand om dit via uw computer te uploaden. U kunt ook op Nieuw klikken en een optie kiezen:

  • Als u een bestand wilt maken, selecteert u het bestandstype dat u wilt maken, zoals Google Documenten.
  • Selecteer Bestand uploaden om een bestand te uploaden. Ga naar het bestand en open dit.
 3. Dubbelklik op een bestand om dit te openen.

3

Bestanden ordenen

Nadat u bestanden heeft toegevoegd, kunt u belangrijke bestanden markeren met een ster, bestanden verplaatsen en bestanden verwijderen.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

3.1

Belangrijke bestanden markeren met een ster

Markeer belangrijke bestanden of mappen zodat u deze later snel kunt terugvinden. Klik met de rechtermuisknop¨op een bestand of map en selecteer Ster toevoegen.

Als u alle bestanden en mappen met ster wilt weergeven, klikt u in de linkerzijbalk op Met ster.

3.2

Bestanden verplaatsen

U kunt elk bestand waarvan u eigenaar bent naar een Team Drive verplaatsen, ongeacht of het bestand op een andere Drive-locatie, op uw computer of op een mobiel apparaat staat.

Sleep bestanden naar de gewenste Team Drive-map om bestanden in Team Drives te verplaatsen of van My Drive naar Team Drive te verplaatsen.

Opmerkingen:

 • Als u bestanden tussen Team Drives wilt verplaatsen, heeft u volledige toegang nodig voor de oorspronkelijke Team Drive en minimaal bewerkingstoegang voor de andere Team Drive.
 • Als iemand anders eigenaar is van het bestand, moet u diegene vragen om het bestand te verplaatsen.
 • Neem contact op met uw G Suite-beheerder om mappen te verplaatsen.
3.3

Bestanden verwijderen of herstellen

Een bestand verwijderen:

U heeft volledige toegang nodig om een bestand te verwijderen.

Klik op het bestand dat u wilt verwijderen en klik rechtsboven op Prullenbak .

Hiermee wordt het bestand voor iedereen verwijderd.

Als iemand een bestand per ongeluk verwijdert, kunt u dit herstellen.

Een bestand herstellen:

U heeft minimaal bewerkingstoegang nodig om een bestand te herstellen.

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op een Team Drive.
 2. Klik bovenaan naast de naam van de Team Drive op de pijl-omlaag > Prullenbak bekijken.
 3. Klik op een bestand en klik vervolgens op Herstellen .
3.4

Zoeken naar bestanden

Een bestand in een specifieke Team Drive zoeken:

 1. Klik in Zoeken op de pijl-omlaag .
 2. Klik naast Locatie op Overal.
 3. Dubbelklik op Team Drives en selecteer een specifieke Team Drive.
 4. Klik op Selecteren.
 5. (Optioneel) Voer aanvullende zoekopties in, zoals het bestandstype of de datum waarop het bestand is gewijzigd.
 6. Klik op Zoeken.
4

Delen en samenwerken

Alle bestanden die u aan Team Drives toevoegt, worden automatisch gedeeld met leden van de Team Drive. U kunt echter ook Team Drive-bestanden delen met mensen in uw organisatie die geen lid zijn van de Team Drive.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

4.1

Bestanden delen

Net als in Drive zijn er verschillende manieren om bestanden te delen met mensen in uw organisatie die geen lid zijn van uw Team Drive. U heeft minimaal bewerkingstoegang voor de bestanden nodig om bestanden te delen.

Opmerking: De mogelijkheden om bestanden te delen buiten het bedrijf kunnen door uw organisatie zijn beperkt. Neem contact op met uw G Suite-beheerder voor meer informatie.

Bestanden delen met afzonderlijke personen of groepen:

 1. Klik op een bestand om te delen.
 2. Klik op Delen .
 3. Voeg namen, e-mailadressen of Google-discussiegroepen toe.
 4. (Optioneel) Als u de rechten voor bewerken wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag en kiest u andere rechten.
 5. (Optioneel) Voeg een bericht toe.
 6. Klik op Verzenden.

Als u rechten voor bekijken of reageren instelt, kunt u voorkomen dat mensen gedeelde bestanden downloaden, afdrukken of kopiëren.

Geen

Een link e-mailen:

 1. Klik op een bestand om te delen.
 2. Klik op Delen .
 3. Klik op Wie heeft toegang.
 4. Klik naast Link delen uitgeschakeld op de pijl-omlaag .
 5. Klik naast de URL op Kopiëren. De link is naar uw klembord gekopieerd.
 6. Klik op Gereed.
 7. Plak de link in een e-mail.
Geen

Een link delen:

 1. Klik op een bestand om te delen.
 2. Klik op Delen .
 3. Klik op Wie heeft toegang.
 4. Klik naast Link delen uitgeschakeld op de pijl-omlaag .
 5. Schakel Link delen in.
 6. Klik op de pijl-omlaag en kies de rechten.
 7. (Optioneel) Als u delen buiten uw organisatie wilt toestaan, klikt u op Externe toegang toestaan.
 8. (Optioneel) Als u het document vindbaar wilt maken in Drive, klikt u op Vindbaar in zoekresultaten.
 9. Klik op Gereed.

Iedereen die de link ontvangt, heeft toegang tot het bestand.

Opmerking: U ziet bepaalde opties mogelijk niet als uw G Suite-beheerder deze heeft uitgeschakeld.

Geen
4.2

Het delen van bestanden opheffen

Het delen van bestanden met uw organisatie opheffen:

 1. Klik op een bestand om het delen op te heffen.
 2. Klik op Delen .
 3. Klik op Wie heeft toegang.
 4. Schakel Link delen uit.
 5. Klik op Gereed.
Geen

Het delen van bestanden met afzonderlijke personen opheffen:

 1. Klik op een bestand om het delen op te heffen.
 2. Klik op Delen .
 3. Klik op Wie heeft toegang.
 4. Klik naast de persoon op de pijl-omlaag > Verwijderen.

Opmerking: Als het bestand waarvan u het delen heeft opgeheven nog steeds wordt gedeeld met een organisatie of groep waarvan die persoon deel uitmaakt, kan diegene het bestand nog steeds openen.

Geen

Volgende stappen

Nu uitproberen

Meer training volgen

Krijg toegang tot Team Drive-bestanden als u offline bent, kom meer te weten over sneltoetsen en meer.

Tips voor Drive bekijken