Wat kunt u doen met Inbox?

Met Inbox maakt u van uw e-mailprogramma een systeem voor taakbeheer. Gebruik tools zoals bundels, vastzetten, opruimen en snooze om uw e-mails overzichtelijk te houden en afleiding te verminderen, zodat u zich kunt richten op de belangrijke zaken. Met Inbox kunt u georganiseerd te werk gaan en meer gedaan krijgen.

Wat u nodig heeft:

Inbox-pictogram Inbox gebruiken voor uw organisatie

G Suite-account

10 minuten

Stapt u over van een ander e-mailprogramma?

Raadpleeg de volgende gidsen voor meer informatie: Overstappen van Gmail naar Inbox en Overstappen van Microsoft Outlook naar Inbox®.

Geen
1

E-mails maken en beantwoorden

Laten we beginnen met het opstellen, verzenden en weergeven van e-mails.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

1.1

E-mails opstellen

E-mails verzenden:

 1. Kies een manier om uw e-mail te maken:

  • Klik in de rechterbenedenhoek op Opstellen .
  • Klik boven Opstellen op het pictogram van een vaak gebruikt contact dat u wilt e-mailen.

  Er wordt een nieuw bericht geopend in de rechterbenedenhoek van uw inbox.

 2. Begin met typen om uw e-mail op te stellen. E-mails waaraan u bent begonnen maar die u nog niet heeft verzonden, worden automatisch opgeslagen in Concepten in het hoofdmenu.

1.2

Ontvangers, bijlagen en meer toevoegen

U kunt bijlagen toevoegen, belangrijke punten benadrukken met lettertypestijlen, verschillende soorten ontvangers opnemen en meer, allemaal vanuit het opstelvenster.

Aan, Cc, Bcc Ontvangers toevoegen
Onderwerp Onderwerpregel toevoegen
  Media bijvoegen
  Lettertypestijl kiezen (vetgedrukt, cursief, onderstreept)
  Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst gebruiken
  Links toevoegen of verwijderen
  Opmaak verwijderen
  Verwijderen
Geen
1.3

Nieuwe e-mails bekijken

 1. Ongelezen e-mails worden vetgedrukt weergegeven. Klik op een (ongelezen) e-mail om deze te openen.
 2. Antwoorden op e-mails worden samengevoegd in gesprekken. Als u alle e-mails in een e-mailgesprek bewaart, kunt u ze gemakkelijker in de gaten houden en blijft uw inbox overzichtelijker.
 3. Als een gesprek uit meer dan drie e-mails bestaat, wordt het gesprek samengevouwen. Klik op het omcirkelde getal als u alle e-mails wilt weergeven.
 4. U ziet in één oogopslag de mensen in het gesprek en uit hoeveel e-mails het gesprek bestaat.
 5. Bekijk belangrijke informatie (afbeeldingen, uitnodigingen en meer) zonder dat u het gesprek hoeft te openen.
Geen
1.4

E-mails beantwoorden

Ga als volgt te werk als u een e-mail wilt beantwoorden:

 1. Open de e-mail die u wilt beantwoorden en voer een van de volgende taken uit:
  • Klik in de rechterbovenhoek op Beantwoorden en klik op Beantwoorden.
  • Als u de laatste e-mail in het gesprek wilt beantwoorden, klikt u net onder de laatste e-mail op Beantwoorden.
 2. Als u klaar bent, klikt u op VERZENDEN.
Geen
1.5

Verzenden van e-mails ongedaan maken

Als u een typefout maakt of zich bedenkt, klikt u op Ongedaan maken om het bericht terug te nemen. Nadat u een bericht heeft verzonden, blijft 'Ongedaan maken' ongeveer acht seconden zichtbaar in de linkerbenedenhoek.

Geen
2

Werken met herinneringen en snoozen

Blijf op de hoogte van uw taken met herinneringen en takenlijsten in uw inbox.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

2.1

Herinneringen maken

Opmerking: Herinneringen die u in Google Agenda of Google Keep maakt, worden ook in Inbox weergegeven.

 1. Ga als volgt te werk als u een herinnering wilt maken:
  1. Plaats de muisaanwijzer in de rechterbenedenhoek op Maken en selecteer Herinnering.
  2. Typ uw herinnering.
  3. Klik op OPSLAAN.
 2. Als u een herinnering wilt toevoegen aan een e-mail die u nog wilt beantwoorden, gaat u als volgt te werk:
  1. Open de e-mail.
  2. Klik op Vastzetten .
  3. Klik boven aan de e-mail op Herinneren om en voer uw herinnering in.
  4. Klik op OPSLAAN.
  5. (Optioneel) U kunt instellen dat de herinnering later wordt weergegeven, als u op de e-mail klikt op Snoozen en een tijd selecteert.
 3. Als u een herhaalde herinnering wilt maken, bijvoorbeeld voor een wekelijkse vergadering, combineert u herinnering en snoozen:
  1. Plaats de muisaanwijzer op Maken en selecteer Herinnering .
  2. Typ een taak of gebeurtenis die regelmatig voorkomt.
  3. Klik op OPSLAAN.
  4. Klik in het menu op Herinneringen.
  5. Plaats de muisaanwijzer op de herinnering en klik op Snoozen .
  6. Klik op Kies datum en tijd.
  7. Kies de eerste dag voor uw herinnering en vervolgens een tijd.
  8. Kies een van de herhalingsopties (Dagelijks, Wekelijks, enzovoort).
  9. Klik op OPSLAAN.

  Als u in het menu nu klikt op Herinneringen, verschijnt 'Herhaalde herinneringen' Herhaalde herinnering in Inbox naast de herinnering.

2.2

E-mails en herinneringen snoozen

U kunt e-mails en herinneringen snoozen zodat ze niet in uw inbox binnenkomen totdat u gereed bent om ze te lezen. Dat kan morgen zijn, volgende week of op een bepaalde datum.

Ga als volgt te werk als u e-mails en herinneringen wilt snoozen:

 1. Plaats de muisaanwijzer op een e-mail.
 2. Selecteer Snoozen .
 3. Kies een tijd onder Snoozen tot. De herinnering of e-mail wordt automatisch gesnoozed.

In het menu onder Gesnoozed kunt u alles bekijken wat u heeft gesnoozed. U kunt ook herhaalde herinneringen openen om wijzigingen aan te brengen voor alle toekomstige herinneringen in de betreffende serie.

Geen
3

Uw e-mails ordenen

Houd uw inbox geordend en overzichtelijk door met elkaar gerelateerde e-mails te groeperen in bundels en belangrijke e-mails vast te zetten.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

3.1

Belangrijke e-mails vastzetten

Zet e-mails vast die u nog wilt lezen of beantwoorden. Als u klaar bent voor uw vastgezette e-mails, gaat u naar de weergave met uitsluitend vastgezette e-mails. U kunt meerdere e-mails met een veeg verwijderen en de e-mails vastzetten die u wilt behouden.

Ga als volgt te werk als u e-mails wilt vastzetten:

 1. Plaats de muisaanwijzer op een e-mail die u wilt vastzetten.
 2. Klik op Vastzetten .

Vastgezette e-mails worden afzonderlijk weergegeven in uw inbox. Als u uitsluitend vastgezette e-mails wilt zien, klikt u boven aan uw inbox op de schakelaar Vastzetten Schakelaar Vastzetten in Inbox.

3.2

E-mails groeperen in bundels

Bundels zijn gerelateerde e-mails, bijvoorbeeld voor een bepaald project of een specifieke klant, die in uw inbox worden gegroepeerd. In één oogopslag kunt u zien hoeveel e-mails zich in de bundel bevinden en wie de afzenders zijn.

Gebruik voorgedefinieerde bundels, of maak zelf aangepaste bundels. Als u in Gmail labels en filters heeft gebruikt, worden deze overgezet naar Inbox en kunt u deze omzetten in bundels.

Geen

Ga als volgt te werk als u een aangepaste bundel wilt maken:

 1. Scrol in het menu omlaag en klik op Nieuwe maken.
 2. Typ een naam voor de bundel en klik op OPSLAAN.
 3. Klik op TOEVOEGEN om automatisch berichten aan de bundel toe te voegen.
 4. Kies het type filter en voer e-mailadressen in. Als u bijvoorbeeld Van kiest en het e-mailadres cassy@solarmora.com invoert, worden alle e-mails van Cassy naar deze nieuwe bundel gestuurd.
 5. Klik op OPSLAAN.
3.3

E-mails naar bundels verplaatsen

Als een e-mail in de verkeerde bundel wordt weergegeven, kunt u deze makkelijk van de ene naar de andere bundel verplaatsen.

Ga als volgt te werk als u een e-mail naar een andere bundel wilt verplaatsen:

 1. Open de bundel met de e-mail die u wilt verplaatsen.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de e-mail en klik op Verplaatsen .
 3. Kies onder Verplaatsen naar de bundel waarnaar u de e-mail wilt verplaatsen.

Als u de actie ongedaan wilt maken, klikt u rechtsonder op Ongedaan maken. Of klik op Doe dit altijd om berichten van deze afzender altijd naar deze bundel te verplaatsen. U heeft ongeveer 8 seconden om uit de twee opties te kiezen.

3.4

Bundelinstellingen wijzigen

Kies hoe bepaalde bundels eruitzien, of wijzig in één keer de instellingen voor al uw bundels. Als u bepaalde bundels bijvoorbeeld niet regelmatig controleert, kunt u instellen dat deze bundels slechts één keer per week worden weergegeven. U kunt bundels ook uitschakelen als u niet wilt dat uw e-mails gegroepeerd worden. Alle berichten worden dan afzonderlijk weergegeven.

Ga als volgt te werk als u de instellingen voor een bundel wilt wijzigen:

 1. Plaats de muisaanwijzer in het menu Gebundeld in de inbox op een bundel en klik op Instellingen .
 2. Wijzig hoe vaak de bundel verschijnt, of schakel bundels uit.
 3. Klik op SLUITEN.

Ga als volgt te werk als u instellingen voor meerdere bundels wilt wijzigen:

 1. Scrol in het menu omlaag en klik op Instellingen .
 2. Klik naast elke bundel op Aan of Uit.
 3. (Optioneel) Plaats de muisaanwijzer op een bundel en klik op Instellingen om te wijzigen hoe vaak een bundel wordt weergegeven.
 4. Klik op GEREED.
Geen
4

Voltooide e-mails verwijderen

Als u klaar bent met een e-mail of herinnering, zijn er verschillende manieren waarop u deze uit uw inbox kunt verwijderen.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

4.1

Een herinnering of e-mail markeren als Klaar

Als u een herinnering of e-mail markeert als Klaar, verdwijnt deze uit uw inbox. De herinnering of e-mail wordt niet verwijderd en u kunt deze zo nodig later terugvinden.

Ga als volgt te werk als u een e-mail of herinnering wilt markeren als Klaar:

 1. Ga naar een e-mail of herinnering die u niet meer nodig heeft.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de e-mail of herinnering en klik op Klaar .

Opmerking: Veeg op mobiele apparaten snel van links naar rechts om items als Klaar te markeren. U kunt op dezelfde manier ook een hele bundel wegvegen.

Kies een van de volgende opties als u voltooide e-mails of herinneringen later wilt terugvinden:

 • Zoek boven aan de pagina naar uw e-mail.
 • Klik in het menu op Klaar om door het archief te bladeren.
Geen
4.2

Meerdere e-mails tegelijk wissen

Met Vegen kunt u alle niet-vastgezette e-mails (of niet-vastgezette e-mails in bundels of uit een bepaalde periode) in één keer uit uw inbox verwijderen. Dit is een snelle manier om oudere berichten te archiveren of bundels op te ruimen door minder belangrijke e-mails eruit te halen. U kunt de verwijderde berichten later terugvinden met de zoekfunctie.

E-mails in een bundel of uit een bepaalde periode opruimen:

 1. Klik in het menu op Inbox.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een bundel om deze te openen en e-mails in de bundel op te ruimen.
  • Ga naar de periode (zoals 'Vandaag', 'Deze maand' enzovoort) om e-mails uit een bepaalde periode op te ruimen.
 3. (Optioneel) Zet alle e-mails vast die u niet wilt opruimen:

  • Plaats de muisaanwijzer op afzonderlijke e-mails of gesprekken en klik op Vastzetten .

  • Als u meerdere e-mails tegelijk wilt vastzetten, plaatst u de muisaanwijzer links van elke e-mail en vinkt u het selectievakje aan dat verschijnt. Met de Shift-toets kunt u meerdere e-mails in een rij selecteren. Klik vervolgens op Vastzetten .

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik rechtsboven op Vegen om e-mails uit een bepaalde periode op te ruimen.
  • Klik rechtsboven op Gereed om e-mails in een bundel op te ruimen.

Opgeruimde e-mails worden gearchiveerd. U vindt deze e-mails in het hoofdmenu in Gereed.

Klik linksonder op Ongedaan maken als u het opruimen ongedaan wilt maken. Als u op Vegen heeft geklikt, heeft u ongeveer acht seconden om de actie ongedaan te maken.

4.3

E-mails verwijderen

In plaats van te archiveren, kunt u een e-mailgesprek ook rechtstreeks naar de prullenbak verplaatsen.

Plaats de muisaanwijzer op een gesprek in uw inbox en klik op Prullenbak om een e-mailgesprek te verwijderen.

Verwijderde e-mails worden 30 dagen in de Prullenbak bewaard, waarna ze definitief worden verwijderd. U kunt e-mails in de Prullenbak niet terugvinden met de zoekfunctie.

Volgende stappen

Nu uitproberen

Meer training volgen

Doe meer met snoozen, gebruik automatische antwoorden en meer.

Bekijk tips voor Inbox