Wat kunt u doen met Keep?

Dicteer ideeën, voeg afbeeldingen toe aan notities, voer taken op uw takenlijst uit en doe nog veel meer.

Met Google Keep kunt u notities en lijsten maken en met anderen delen om hieraan samen te werken. Keep synchroniseert op al uw apparaten, zodat u uw notities en lijsten altijd en overal bij u heeft.

Opmerking: De mobiele gedeelten van deze gids gaan over Android®- en Apple® iOS®-apparaten. Als u een ander apparaat gebruikt, zoals BlackBerry® of Microsoft® Windows Phone®, kunt u Keep openen via uw mobiele browser.

Wat u nodig heeft:

G Suite-account

10 minuten

Geen
1

Notities maken en bewerken

Maak vergaderingsmemo's, takenlijsten voor projecten en meer met notities en lijsten.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

1.1

Keep downloaden

Met Keep kunt u altijd en overal notities maken en updaten.

Op mobiele apparaten

Keep downloaden:

 1. Download en installeer de Keep-app via de Play Store (Android) of de App Store (iOS).
 2. Tik op de Keep-app op uw apparaat om de app te openen.

Op internet

Ga via uw webbrowser naar keep.google.com om Keep te downloaden.

1.2

Een notitie of lijst maken

Maak vergaderingsmemo's, takenlijsten voor projecten en meer met notities en lijsten.

Op mobiele apparaten

Een notitie of lijst maken:

 1. Kies een optie:

  • Tik op Een notitie maken en voer een notitie in.
  • Tik op 'Nieuwe lijst' Pictogram voor nieuwe lijst en voeg items toe aan uw lijst.
 2. (Optioneel) Voeg een titel toe.

 3. Tik op terug om de notitie of lijst op te slaan en terug te keren naar de pagina Notities.

Een notitie of lijst bewerken: Tik op een notitie of lijst, breng wijzigingen aan en tik op Terug om de notitie of lijst op te slaan.

Een notitie wijzigen in een lijst:

 1. Tik op een notitie.
 2. Tik onderaan op Toevoegen .
 3. Tik op Selectievakjes weergeven.
Geen

Op internet

Een notitie of lijst maken:

 1. Kies een optie:

  • Klik op Een notitie maken en voer een notitie in.
  • Klik op 'Nieuwe lijst' Pictogram voor nieuwe lijst en voeg items toe aan uw lijst.
 2. (Optioneel) Voeg een titel toe.

 3. Klik op Gereed.

Een notitie of lijst bewerken:

Klik op een notitie of lijst, breng wijzigingen aan en klik op Gereed.

Een notitie wijzigen in een lijst:

 1. Klik op een notitie.
 2. Klik op Meer > Selectievakjes weergeven.
1.3

Items toevoegen aan een notitie of lijst

U kunt nadat u een notitie of lijst maakt op elk gewenst moment iets hieraan toevoegen. U kunt onder andere het volgende doen:

1.4

Een lijstitem markeren als Voltooid

Klik of tik op het vakje naast een item. Als u een lijst heeft gedeeld, kan iedereen items als Voltooid markeren.

Voltooide items worden onderaan in de lijst gezet en doorgestreept.

Geen
2

Notities ordenen en zoeken

Orden uw notities met kleuren en labels, en vind snel belangrijke notities.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

2.1

Notities een kleur geven

Geef uw notities en lijsten een categorie of markeer uw notities en lijsten met kleuren. Als u een notitie deelt, kunt alleen u de door u toegevoegde kleur zien.

Op mobiele apparaten

Een kleur toevoegen aan notities of lijsten:

 1. Kies een optie:

  • Tik op een notitie om deze te selecteren.

  • Als u meerdere notities wilt selecteren, tikt u op elke notitie en houdt u deze vast.

 2. Kies een optie:

  • 1 Als u een kleur wilt toevoegen aan een notitie, tikt u onderaan op Meer en tikt u vervolgens op een kleur.

  • 2 Als u een kleur wilt toevoegen aan meerdere notities, tikt u op Stijl en tikt u vervolgens op een kleur.

 3. Tik op Terug om de kleur op te slaan en terug te keren naar de pagina Notities.

Geen

Op internet

Een kleur toevoegen aan notities of lijsten:

 1. Kies een optie:

  • Klik op een notitie om deze te selecteren.
  • Als u meerdere notities tegelijk wilt selecteren, tikt u bovenaan in elke notitie op Selecteren .
 2. Klik op Stijl en kies vervolgens een kleur.

2.2

Notities labelen

Orden uw notities en lijsten met maximaal vijftig labels, zoals projectnamen of teamleden. Als u een notitie deelt, ziet alleen u het door u toegevoegde label.

Op mobiele apparaten

1 Een label maken:

 1. Tik op Menu > Nieuw label maken.
 2. Voer een naam voor het label in en tik op Gereed .

2 De naam van een label wijzigen:

 1. Tik op Menu .
 2. Tik naast Labels op Bewerken.
 3. Tik op Bewerken .
 4. Voer de nieuwe naam van het label in en tik op Gereed .

3 Een label verwijderen:

 1. Tik op Menu .
 2. Tik naast Labels op Bewerken.
 3. Tik op Label .
 4. Tik op Verwijderen en vervolgens nogmaals op Verwijderen om uw keuze te bevestigen.

4 Labels aan één notitie of lijst toevoegen of hieruit verwijderen:

 1. Tik op een notitie.
 2. Tik op Meer > Labels.
 3. Tik op het labelvak dat u wilt toevoegen of verwijderen.
 4. Tik op Terug om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de pagina Notities.

Labels aan meerdere notities of lijsten tegelijk toevoegen of hieruit verwijderen:

 1. Tik op elke notitie en houd deze ingedrukt.
 2. Tik op 'Label toevoegen' .
 3. Tik op het labelvak dat u wilt toevoegen of verwijderen.
 4. Tik op Terug om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de pagina Notities.

Tip: U kunt in een notitie ook een label maken of toepassen door een hashtag te gebruiken. Typ #newlabel om een label te maken. Als u een label wilt toepassen, typt u # en selecteert u het gewenste label.

Geen

Op internet

1 Een label maken:

 1. Klik op Menu > Nieuw label maken.
 2. Voer een labelnaam in en klik op Gereed.

2 De naam van een label wijzigen:

 1. Klik op Menu .
 2. Klik naast Labels op Bewerken.
 3. Klik naast het label waarvan u de naam wilt wijzigen op Bewerken .
 4. Voer een nieuwe naam in en klik op Gereed.

3 Een label verwijderen:

 1. Klik op Menu .
 2. Klik naast Labels op Bewerken.
 3. Klik naast het label dat u wilt verwijderen op Verwijderen en klik nogmaals op Verwijderen om uw keuze te bevestigen.
 4. Klik op Gereed.

4 Labels aan één notitie of lijst toevoegen of hieruit verwijderen:

 1. Klik in een notitie op Meer .
 2. Kies een optie:

  • Klik op Label toevoegen en vink de labelvakjes aan om labels toe te voegen.
  • Klik op Labels wijzigen en verwijder het vinkje uit de labelvakjes om labels te verwijderen.

Labels aan meerdere notities of lijsten tegelijk toevoegen of hieruit verwijderen:

 1. Klik bovenaan in een notitie op Selecteren .
 2. Klik bovenaan op Meer .
 3. Kies een optie:

  • Klik op Label toevoegen en vink de labelvakjes aan om labels toe te voegen.
  • Klik op Labels wijzigen en verwijder het vinkje uit de labelvakjes om labels te verwijderen.

Tip: U kunt in een notitie ook een label maken of toepassen door een hashtag te gebruiken. Typ #newlabel om een label te maken. Als u een label wilt toepassen, typt u # en selecteert u het gewenste label.

2.3

Belangrijke notities vastzetten

Houd belangrijke notities bij door ze bovenaan uw Keep-pagina vast te zetten.

Op mobiele apparaten

Een notitie vastzetten: Tik bovenaan in een notitie op Vastzetten .

Geen

Op internet

Een notitie vastzetten: Plaats de muisaanwijzer op de rechterbovenhoek van een notitie en klik op Vastzetten .

2.4

Notities zoeken

Vind notities en lijsten via het zoekvak en filters, zoals typen, labels, kleuren en meer.

Naar notities of lijsten zoeken:

 1. Klik of tik bovenaan op Zoeken.
 2. Geef de gewenste zoekwoorden of labelnaam op.

  Opmerking: (Uitsluitend voor het Engels) Als u naar tekst in foto's, zoals afbeeldingen van recepten, wilt zoeken, voert u de woorden in die op de foto staan.

 3. (Optioneel) Klik of tik op een filter om de zoekopdracht te verfijnen. Bekijk hieronder de beschrijving van de filters.
 4. Als er resultaten worden weergegeven, klikt of tikt u op een notitie om deze te openen.
Geen

Filter

Beschrijving

Filter

Typen

Beschrijving

Type notitie of lijst, zoals herinneringen, lijsten, afbeeldingen en tekeningen.

Filter

Labels

Beschrijving

Door u gemaakte labels, zoals 'Project' of 'Urgent'.

Filter

Dingen

Beschrijving

Keep categoriseert uw notities op basis van content. U kunt dus filteren op een van de volgende opties:

 • Boeken
 • Voedsel
 • Boodschappen
 • Films
 • Muziek
 • Plaatsen
 • Reizen
 • Tv

Filter

Mensen

Beschrijving

Mensen, zoals teamleden die bepaalde notities delen.

Filter

Kleuren

Beschrijving

Kleuren die u aan notities heeft toegevoegd.

3

Herinneringen instellen

Ontvang een herinnering wanneer u deze nodig heeft: op een specifieke tijd of wanneer u in de buurt bent van een specifieke plaats.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

3.1

Herinneringen maken

Houd takenlijsten in de gaten door herinneringen in te stellen.

Op mobiele apparaten

Een herinnering maken:

 1. Tik op de notitie waaraan u een herinnering wilt toevoegen.
 2. Tik bovenaan op Herinneren .
 3. Geef aan wanneer of waar u wilt worden herinnerd. U kunt de herinnering ook laten herhalen. Voer het adres of de plaatsnaam in als u een specifieke plaats wilt instellen.
 4. Klik op Gereed . De herinnering wordt onder de notitie weergegeven.
 5. Tik op Terug om de notitie te sluiten.

Opmerking: Schakel wifi in voor nauwkeurigere locatieherinneringen.

Geen

Op internet

Een herinnering maken:

 1. Plaats de muisaanwijzer over de notitie en klik op Herinneren .
 2. Geef aan wanneer of waar u wilt worden herinnerd. U kunt de herinnering ook laten herhalen. Voer het adres of de plaatsnaam in als u een specifieke plaats wilt instellen.

De herinnering wordt automatisch toegevoegd en weergegeven aan de onderkant van de notitie.

3.2

Herinneringen beheren

Wijzig tijden van herinneringen, verwijder herinneringen of bekijk alle geplande herinneringen.

Op mobiele apparaten

Een herinnering updaten:

 1. Tik op de notitie en vervolgens op de herinnering.
 2. Update de herinnering.
 3. Klik op Gereed .

Een herinnering verwijderen:

 1. Tik op de notitie en vervolgens op de herinnering.
 2. Tik onderaan op Verwijderen.
Geen

Op internet

Een herinnering updaten:

 1. Klik onder aan de notitie op de herinnering.
 2. Update de herinnering en klik op Opslaan.

Een herinnering verwijderen: Klik onder aan de notitie op Verwijderen .

Alle geplande herinneringen bekijken:

 1. Klik of tik op Menu .
 2. Klik of tik op Herinneringen. Alle notities met geplande herinneringen worden weergegeven.

Opmerking: In Keep gemaakte herinneringen worden ook weergegeven in Google Agenda en Inbox by Gmail.

Geen

Standaardtijden van herinneringen wijzigen:

 1. Klik of tik op Menu > Instellingen.
 2. Voer een nieuwe tijd in of tik op Ochtend, Middag of Avond en selecteer een nieuwe tijd.
 3. Klik op Opslaan of tik op Sluiten .
Geen
4

Notities delen

Deel notities met anderen zodat iedereen taken kan afstrepen zodra deze zijn voltooid.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

4.1

Notities delen

Op mobiele apparaten

Een notitie of lijst delen:

 1. Tik op de notitie of lijst die u wilt delen en tik vervolgens op Meer > Bijdragers.
 2. Geef de naam of het e-mailadres van iemand op. Terwijl u tekst invoert, ziet u suggesties waaruit u kunt kiezen.
 3. Tik op Gereed .

Iemand uit een notitie verwijderen: Tik in de notitie op Bijdragers . Tik vervolgens naast de naam van degene die u wilt verwijderen op Verwijderen .

Geen

Op internet

Een notitie of lijst delen:

 1. Plaats de muisaanwijzer op de notitie of lijst en klik op 'Bijdragers toevoegen' .
 2. Geef de naam of het e-mailadres van iemand op. Terwijl u tekst invoert, ziet u suggesties die u kunt selecteren.
 3. Klik naast elke naam op Gereed om diegene toe te voegen.
 4. (Optioneel) Herhaal stap 2 en 3 om meer mensen toe te voegen.
 5. Klik op Opslaan.

Iemand uit een notitie verwijderen: Klik onderaan in de notitie op de afbeelding van de bijdrager. Klik naast de bijdrager op Verwijderen en vervolgens op Opslaan.

5

Notities archiveren en verwijderen

Als u notities archiveert, worden ze verwijderd van uw pagina, zodat deze overzichtelijk blijft. De notities blijven echter wel in uw account staan, zodat u deze later kunt terugvinden. Ook ontvangt u nog steeds herinneringen voor de notities. Het is alsof u uw notities opbergt in een archiefkast in plaats van ze weg te gooien in de prullenbak.

Als u opslagruimte moet vrijmaken, kunt u notities verwijderen. Verwijderde notities zijn niet meer zoekbaar en niet langer beschikbaar voor mensen met wie de notities zijn gedeeld. Verwijderde notities worden na zeven dagen volledig van Keep verwijderd.

In dit gedeelte vindt u informatie over het volgende:

5.1

Notities archiveren

Een notitie of lijst archiveren:

 1. Kies een optie:

  • Klik of tik op een notitie om één notitie te selecteren.
  • Als u meerdere notities tegelijk wilt selecteren via internet, klikt u bovenaan elke notitie op Selecteren .
  • Als u meerdere notities tegelijk wilt selecteren via een mobiel apparaat, tikt u op elke notitie en houd u deze ingedrukt.
 2. Klik of tik op Archiveren .

Geen
5.2

Gearchiveerde notities herstellen

Een gearchiveerde notitie of lijst herstellen:

 1. Klik of tik op Menu .
 2. Klik of tik op Archiveren .
 3. Klik of tik op de notitie om deze te openen.
 4. Klik of tik op 'Terugzetten uit archief' .
Geen
5.3

Notities verwijderen

Op mobiele apparaten

Een notitie of lijst verwijderen:

 1. Kies een optie:

  • Tik op een notitie om één notitie te selecteren.
  • Als u meerder notities tegelijk wilt selecteren, tikt u op elke notitie en houd u deze ingedrukt.
 2. Kies een optie:

  • Tik onderaan op Meer > Verwijderen om één notitie te verwijderen.
  • Als u meerdere notities tegelijk wilt verwijderen, tikt u bovenaan op Meer > Verwijderen.
Geen

Op internet

Eén notitie of lijst verwijderen: Plaats de muisaanwijzer op de notitie of lijst en klik op Meer > Notitie verwijderen.

Meerdere notities of lijsten tegelijk verwijderen: Klik bovenaan elke notitie of lijst op Selecteren . Klik vervolgens bovenaan de pagina op Meer > Notities verwijderen.

5.4

Verwijderde notities herstellen

Een verwijderde notitie of lijst herstellen:

Opmerking: Nadat u een notitie verwijdert, heeft u nog zeven dagen om de notitie te herstellen.

 1. Klik of tik op Menu > Prullenbak.
 2. Open de notitie die u wilt herstellen en klik of tik op Meer > Herstellen.
Geen
5.5

Notities definitief verwijderen

Een notitie of lijst definitief verwijderen:

 1. Klik of tik op Menu > Prullenbak.
 2. Klik of tik op Prullenbak leegmaken.
Geen

Volgende stappen

Nu uitproberen

Meer training volgen

Dicteer notities, voeg afbeeldingen en tekeningen toe aan notities, stuur notities naar andere Google-producten en meer.

Tips voor Google Keep bekijken