Programma-informatie

Hoe werkt het verwijzingsproces?

Uw doorverwezen klanten kunnen hun kosteloze proefperiode voor G Suite activeren door zich aan te melden via uw unieke verwijzingslink. Ze kunnen bovendien een van uw promotiecodes toepassen als ze binnen de proefperiode van 14 dagen hun factureringsgegevens invoeren. U komt in aanmerking voor betaling zodra uw doorverwezen klanten ten minste negentig dagen betalende G Suite-klanten zijn. De exacte beloning verschilt per land. Zodra u in aanmerking komt voor betaling, sturen we u per e-mail een verzoek om het betalingsformulier in te vullen. De verwijzingsbonus wordt aan het einde van de volgende maand overgemaakt naar uw bankrekening.

Wie kan ik doorverwijzen?

U kunt bedrijven verwijzen die nog niet eerder een proefperiode van G Suite hebben geactiveerd en die nog geen klant van een G Suite-partner zijn.

U kunt ook iedereen die een bedrijf start en nog geen professioneel Google-domein/-account (oftewel G Suite) heeft, verwijzen naar G Suite.

Wat zijn de criteria voor een in aanmerking komende doorverwezen klant?

Nieuwe G Suite-klanten uit een van de volgende in aanmerking komende landen die zich nog niet eerder hebben aangemeld voor een proefperiode voor G Suite, komen in aanmerking als mogelijke verwijzing. U kunt betaling ontvangen voor de eerste honderd gebruikers van de doorverwezen klant, met een maximum van tweehonderd gebruikers per kalenderjaar. Als u een bonus wilt verdienen voor gebruikers boven deze limiet, kunt u een aanvraag indienen voor het G Suite-partnerprogramma.

Waar kan ik de verwijzingslink vinden?

U vindt uw verwijzingslink in de welkomstmail die u heeft ontvangen nadat u zich heeft geregistreerd voor het programma. Deze e-mail is gestuurd door het Referral Program voor G Suite en u zou deze binnen 24 uur moeten ontvangen.

Als u uw welkomstbericht niet kunt vinden, bekijkt u het tabblad Reclame in Gmail. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld als u de link niet kunt vinden.

Hoeveel kan ik verdienen?

Als lid van het G Suite Referral Program kunt u een beloning verdienen voor elke nieuwe gebruiker die zich voor G Suite aanmeldt via uw unieke verwijzingslink: €12 (voor het G Suite Basic-model) of €24 (voor het G Suite Business- of G Suite Enterprise-model), tot een maximum van €2400 per domein.

Gebruikers zijn mensen die tot hetzelfde G Suite-account behoren (tot hetzelfde domein). Ze onderscheiden zich door hun e-mailalias. Zo is naam1@uwbedrijf.nl bijvoorbeeld een gebruiker en is naam2@uwbedrijf.nl een andere gebruiker. Het bonusbedrag voor uw doorverwezen klant wordt gebaseerd op het aantal gebruikers dat voor een periode van ten minste negentig dagen heeft betaald.

Product Beschrijving Verwijzingsbonus
G Suite Basic Een reeks productieve samenwerkings-apps: professionele e-mail, gedeelde agenda's, online documentbewerking en -opslag, videomeetings en meer. €12 per gebruiker (maximaal €1200 per klant)
G Suite Business/G Suite Enterprise Naast alle functies in G Suite Basic biedt G Suite Business/G Suite Enterprise onbeperkte opslagruimte en Google Vault voor elke gebruiker. Daarnaast krijgt u aanvullende functies voor beheer, controle en rapportage in Drive. €24 per gebruiker (maximaal €2400 per klant)

Is er een manier om de status van mijn verwijzingen te volgen?

We sturen geregeld een overzichtsmail waarin de status van uw doorverwezen klanten wordt vermeld. In deze e-mail vindt u de volgende cijfers:

  1. Doorverwezen klanten in proefperiode: Doorverwezen klanten die momenteel in de proefperiode van 14 dagen zitten.
  2. Potentiële betalende doorverwezen klanten: Doorverwezen klanten die in aanmerking komen, zich in een van deze landen bevinden en de proefperiode van 14 dagen hebben afgerond. Mogelijk hebben deze doorverwezen klanten uw promotiecode al gebruikt, maar er zijn nog geen negentig dagen verstreken sinds ze zich hebben aangemeld voor hun nieuwe G Suite-account.
  3. Betalende doorverwezen klanten: Doorverwezen klanten die negentig dagen of langer betalende G Suite-gebruikers zijn. Nadat een doorverwezen klant een betalende doorverwezen klant is geworden, kunt u een e-mail van het G Suite Referral Program verwachten waarin uw bankgegevens worden gevraagd.

Als u wilt weten hoeveel gebruikers uw doorverwezen klant heeft, stuurt u ons een bericht. We zullen dan opzoeken hoeveel geschikte doorverwezen klanten en gebruikersplaatsen ze hebben.

Mijn verwijzing is vergeten mijn verwijzingslink te gebruiken. Is er een manier om deze verwijzingen toch terug te koppelen naar mijn account?

We kunnen verwijzingen niet terugkoppelen naar uw account als ze tijdens hun registratie geen gebruik hebben gemaakt van uw verwijzingslink.

Kan ik worden betaald voor eerdere klanten die ik heb doorverwezen voordat het Referral Program werd opgezet of voordat ik me heb aangemeld?

Via het Referral Program worden verwijzingen bijgehouden die nieuwe G Suite-klanten zijn. We kunnen geen verwijzingstegoed bieden aan klanten die zich hebben aangemeld of aan een proefperiode zijn begonnen vóór de start van het programma of voordat u zich heeft geregistreerd.

Kan ik klanten in elk land doorverwijzen?

Als u een klant in een ander land wilt doorverwijzen, moet u zijn geregistreerd in dat land of in een land in dezelfde regio.

Als u bijvoorbeeld in India woont, kunt u klanten doorverwijzen in elk land in de regio Azië-Pacific. Als u echter in India woont en iemand wilt doorverwijzen in het Verenigd Koninkrijk, moet u zich registreren in het Verenigd Koninkrijk of een ander land in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

Het programma is momenteel beschikbaar in deze landen. U heeft een bankrekening nodig in elk land waarin u zich registreert. Er wordt momenteel geen tegoed verstrekt voor doorverwezen klanten buiten de vermelde landen.

Wanneer is het Referral Program beschikbaar in mijn land?

Het Referral Program voor G Suite is momenteel beschikbaar in deze landen. We kunnen u geen exacte datum geven, maar hopen het programma snel uit te breiden naar uw regio. Geef uw locatie aan ons door en laat ons weten hoe we contact met u kunnen opnemen wanneer het programma voor u beschikbaar komt.

Promotiecodes

Hoe werkt de korting met de promotiecode?

Als u een van uw doorverwezen klanten een promotiecode geeft, heeft deze klant in het eerste jaar als G Suite-klant recht op 20% korting per gebruiker. Uw doorverwezen klanten kunnen de promotiecode in het factureringsgedeelte van hun beheerdersconsole invoeren wanneer ze zich aanmelden voor hun account, of gedurende de proefperiode van 14 dagen.

Elke promotiecode is uniek en kan alleen worden ingewisseld door één klantaccount uit een land in de regio waarin u bent aangemeld als verwijzer.

U kunt meer promotiecodes aanvragen voor de landen waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt maximaal honderd promotiecodes per jaar aanvragen.

Wanneer kan mijn klant de promotiecode gebruiken?

G Suite biedt een proefperiode van 14 dagen. Als klanten hun factureringsgegevens opgeven voordat de proefperiode is verstreken, kunnen ze uw promotiecode invoeren.

Waar kan mijn klant de promotiecode invoeren?

  1. Zodra uw verwijzing zich heeft aangemeld voor G Suite, kan hij met zijn domeinnaam inloggen bij G Suite en de Beheerdersconsole selecteren.
  2. De verwijzing kan in de Beheerdersconsole rechtsboven in het venster op de rode knop 'Facturering instellen' klikken.
  3. De verwijzing kan in het venster 'Facturering instellen' de promotiecode in het veld 'Promotiecode' invoeren.

Als de code moet worden ingevoerd nadat de betaalgegevens zijn ingevoerd, staat deze optie in het gedeelte 'Betalingsplan' van de factureringsconsole.

Mijn verwijzing is vergeten de promotiecode te gebruiken. Is het nog mogelijk om korting te krijgen?

Uw doorverwezen klant kan de promotiecode gebruiken zolang deze nog geen factureringsgegevens heeft ingediend. Als er nog geen factureringsgegevens zijn ingediend, kan de code gedurende de volledige proefperiode van 14 dagen worden ingevoerd.

Mijn promotiecode werkt niet

Wanneer u uw promotiecode invoert, ziet u onderaan het factureringsoverzicht een melding dat er 20% korting is toegepast. Daarbij staat het bedrag vermeld plus de toepasselijke belasting en btw min de promotiekorting. Aangezien het aantal gebruikers en G Suite-abonnementen van uw verwijzing kan veranderen, wordt het daadwerkelijke bedrag van de korting weergegeven op de maandelijkse factuur.

Betaling

Wanneer en hoe word ik betaald?

  1. U komt in aanmerking voor betaling zodra uw doorverwezen klant ten minste negentig dagen een betalende G Suite-klant is.
  2. Zodra u in aanmerking komt voor uw eerste betaling, ontvangt u van ons een e-mail waarin u wordt verzocht uw bankgegevens op te geven via ons beveiligde formulier.
  3. Op de 25e van de maand nadat uw doorverwezen klanten in aanmerking komen voor betaling, wordt het bedrag dat u heeft verdiend, op uw rekening gestort.

Vertraging in de betaling voorkomen

Als uw doorverwezen klant langer dan negentig dagen een betalende G Suite-gebruiker is, ontvangt u een e-mail waarin wordt uitgelegd hoe u bij ons uw bankgegevens kunt opgeven, zodat u uw betaling kunt ontvangen. Wanneer u een laatste herinneringsmail heeft ontvangen, heeft u nog twee weken de tijd om uw bankgegevens aan ons door te geven om bij de eerstvolgende betaalcyclus te worden uitbetaald.

Als u deze informatie niet op tijd verstrekt, treedt er vertraging op in het betalingsproces omdat de betaalcyclus voor de actuele maand tegen die tijd is beëindigd. U kunt nog steeds uw betaling ontvangen. Wanneer u uw bankgegevens heeft doorgegeven, wordt uw betaling tijdens de volgende betaalcyclus verwerkt.

U kunt uw bankgegevens rechtstreeks invullen in het online formulier. Selecteer uw land en vul de stappen in op de volgende pagina: https://services.google.com/partner-enrollment/

Als u de e-mail wilt terugvinden waarin we u om uw bankgegevens vragen, zoekt u op de volgende onderwerpregel:

[REACTIE GEVRAAGD]: Vul het betalingsformulier in voor het G Suite Referral Program

Waarom heb ik mijn betaling nog niet op mijn bankrekening ontvangen?

Betalingen worden op maandbasis verwerkt. Als u nog geen betaling heeft ontvangen, zult u deze waarschijnlijk bij de volgende maandelijkse betaalcyclus ontvangen. Neem contact met ons op met uw accountgegevens om dit te verifiëren.

Wie moet het belastingformulier W-8BEN invullen?

Bevindt u zich in de Verenigde Staten?

Nee, ik woon niet in de Verenigde Staten, MAAR mijn verwijzing woont in Noord- of Zuid-Amerika. Als uw verwijzing in Noord- of Zuid-Amerika woont (Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Argentinië, Colombia, Chili, Mexico of Peru), moet u het belastingformulier W-8BEN invullen. (Lees hier meer informatie).

Het belastingformulier W-8BEN is bestemd voor verwijzers die zich niet in de VS bevinden, maar die mensen of bedrijven doorverwijzen die zich wel in Noord- of Zuid-Amerika bevinden.

Ja, ik woon in de Verenigde Staten: Verwijzers die zich in de VS bevinden, hoeven het belastingformulier W-8BEN niet in te vullen.

Waarom brengt mijn bank kosten in rekening?

We hebben vernomen dat sommige verwijzers toeslagen moesten betalen aan hun bank toen ze de betaling via hun bank ontvingen. Of dit op u ook van toepassing is, hangt helemaal af van uw bank. Google dekt deze kosten niet. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.

Waarom rekent mijn bank de valuta van mijn verwijzingen om in mijn lokale valuta?

Het is goed mogelijk dat uw bank de valuta van uw verwijzing moet omrekenen naar uw lokale valuta. Dit hangt samen met het land waar uw verwijzing zich bevindt. Google heeft geen invloed op de wisselkoers en op de toeslagen die hierop van toepassing zijn.

Mijn bank brengt kosten in rekening die hoger zijn dan de verwijzingsbonus. Kan ik de betaling uitstellen tot mijn verwijzingsbonus €XXX is?

Neem contact met ons op als u wilt vragen of uw betaling kan worden uitgesteld tot het bedrag minimaal €XXX is.

Wanneer u uw eerste betaling ontvangt, kan uw bank kosten in rekening brengen voor de overboeking, valutaomrekening en andere toeslagen. U kunt contact met ons ondersteuningsteam opnemen om te vragen of de betaling kan worden uitgesteld tot u een bepaald bedrag heeft verdiend met de verwijzingsbonussen, zodat u deze bankkosten terugverdient. U ontvangt de betaling dan pas zodra u €XXX heeft verdiend met uw verwijzingen.